Νέα

01/09/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Ανοίξτε το άρθρο για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΡ. M.A.E.:54786/62/B/03/0128


“ ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" δ.τ."Ι. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Α.Ε." ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 25ή Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρίας μας στην Αλεξάνδρου Σβώλου 12, Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :


Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ’αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
  3. Εκλογή δύο Τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών εφόσον ο κύκλος εργασιών της επόμενης χρήσης επιβάλλει την ύπαρξη ελεγκτών .
  4. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .


Θεσσαλονίκη 01/09/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

- Κατεβάστε την πρόσκληση σε αρχείο μορφής PDF

Επικοινωνία

Διεύθυνση
14ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
(800μ, μετά το ξενοδοχείο ΗΥΑΤΤ
Έναντι Κ.Τ.Ε.Ο. Express Service)

Τηλέφωνο
2310 38.38.53
Φαξ
2310 38.35.58
Email
info[at]frontizw.gr

frontizw nursing home (frontizwnursinghome@outlook.com.gr)

Που θα μας βρείτε

Που θα μας βρείτε